Cenovnik

Skeniranje i obrada fotografija Cena (din)
Skeniranje filma 1500x1000pix 240,00
Skeniranje filma 2000x3000pix 290,00
Skeniranje fotografije 1200dpi 150,00
Skeniranje slajda 80.00
Obrada 1 370,00
Obrada 2 470,00
Obrada 3 570,00
Izrada fotografija 9x13 9x13 10x15 13x18 15x21 20x30 30x30 30x40 30x60 30x90 40x60 60x80
ekstra 1-3 fot 49,90 59,90 69,90 79,90 79,90 220,00 320,00 420,00 840,00 900.00 1800.00
4-29 fot. 23,90 25,90 39,90 49,90
-10% 30-69 fot. 24,90 26,90 39,90 19,90
-20% 70-139 fot 19,10 20,70 31,90 39,90
-30% 140-279 fot. 16,70 18,10 27,90 34,90
-40% 280-379 fot 14,30 15,50 23,90 29,90
-50% preko 380 fot. 11,90 13,40 19,90 24,90
Razvijanje filma Cena (din)
460,00
Prebacivanje na CD/DVD Cena (din)
Prebacivanje kartice na CD 240,00
Prebacivanje kartice na DVD 280,00
Spasavanje kartice 580,00
Prebacivanje miniDV, VHS . i sl. po započetom satu 460,00
Prebacivanje materijala na USB do 4 GB 280,00
Slike za dokumenta Cena (din)
Slike za dokumenta 4 kom 590,00
8 kom 640,00
4 kom sa donetog materijala 390,00
8 kom sa donetog materijala 430,00
Kopiranje Cena (din)
A4 - 1 kom 12,00
A4 - preko 50 kom. 10,00
A4 - preko 100 kom. 9,00
A4 - obostrano - 1kom. 9,00
A4 - obostrano - preko 50 kom. 8,00
A4 - obostrano - preko 100 kom. 7,00
A3 - 1 kom 20,00
A3 - preko 50 kom. 18,00
A3 - preko 100 kom. 16,00
A3 - obostrano - 1 kom. 18,00
A3 - obostrano - preko 50 kom. 16,00
A3 - obostrano - preko 100 kom. 14,00
Štampa Cena (din)
A4 - 1 kom 14,00
A4 - preko 50 kom 12,00
A4 - preko 100 kom. 10,00
A3 - 1 kom. 28,00
A3 - preko 50 kom. 24,00
A3 - preko 100 kom. 20,00
A4 -kolor 35,00
A3-kolor 70,00