Cenovnik

Skeniranje i obrada fotografija Cena (din)
Skeniranje filma 1500x1000pix 210,00
Skeniranje filma 2000x3000pix 260.00
Skeniranje fotografije 1200dpi Skeniranje fotografije 1200dpi Skeniranje fotografije 1200dpi Skeniranje fotografije 1200dpi 150.00
Skeniranje slajda 80.00
Obrada 1 350.00
Obrada 2 450.00
Obrada 3 550.00
Izrada fotografija 9x13 10x15 13x18 15x21 20x30 30x30 30x40 30x60 30x90 40x60 60x80
ekstra 1-3 fot 44.90 49.90 59.90 69.90 190.00 290.00 390.00 580.00 780.00 900.00 1800.00
4-29 fot. 22.90 24.90 32.90 48.90 190.00 290.00 390.00
-10% 30-69 fot. 20.61 22.41 35.01 44.01
-20% 70-139 fot 18.32 19.92 31.12 39.12
-30% 140-279 fot. 16.03 17.43 27.23 34.23
-40% 280-379 fot 13.74 14.94 23.34 29.34
-50% preko 380 fot. 11.45 12.45 19.45 24.45
Razvijanje filma Cena (din)
340..00
Prebacivanje na CD/DVD Cena (din)
Prebacivanje kartice na CD 220.00
Prebacivanje kartice na DVD 260.00
Spasavanje kartice 550.00
Prebacivanje miniDV, VHS . i sl. po započetom satu 440.00
Prebacivanje materijala na USB do 4 GB 200,00
Slike za dokumenta Cena (din)
Slike za dokumenta Cena (din) 4 kom 540.00
8 kom 590.00
4 kom sa donetog materijala 340.00
8 kom sa donetog materijala 390,00
Kopiranje Cena (din)
A4 - 1 kom 10,00
A4 - preko 50 kom. 8,00
A4 - preko 100 kom. 05,00
A4 - obostrano - 1kom. 06,00
A4 - obostrano - preko 50 kom. 05,00
A4 - obostrano - preko 100 kom. 04,00
A3 - 1 kom 14,00
A3 - preko 50 kom. 12,00
A3 - preko 100 kom. 10,00
A3 - obostrano - 1 kom. 12,00
A3 - obostrano - preko 50 kom. 10,00
A3 - obostrano - preko 100 kom. 08,00
Štampa Cena (din)
A4 - 1 kom 12,00
A4 - preko 50 kom 10,00
A4 - preko 100 kom. 08,00
A3 - 1 kom. 24,00
A3 - preko 50 kom. 20,00
A3 - preko 100 kom. 16,00
A4 -kolor 30,00
A3-kolor 60,00