Cenovnik

Izrada fotografija 9x13 10x15 13x18 15x21 20x30 30x30 30x40 30x60 30x90 40x60 60x80
ekstra 1-3 fot 34.90 39.90 44.90 49.90 170,00 250,00 340.00 540.00 680.00 800.00 1600.00
4-29 fot. 19,90 21,90 34,90 44,90 170,00 340.00
-10% 30-69 fot. 17.91 19.71 31.41 40.41
-20% 70-139 fot 15.92 17.52 27.92 35.92
-30% 140-279 fot. 13.93 15.33 24.43 31.43
-40% 280-379 fot 11.94 13.14 20.94 26.94
-50% preko 380 fot. 9.95 10.95 17.45 22.45
Skeniranje i obrada fotografija Cena (din)
Skeniranje filma 1500x1000pix 140,00
Skeniranje filma 2000x3000pix 190,00
Skeniranje fotografije 1200dpi 140,00
Skeniranje slajda 70,00
Obrada 1 250,00
Obrada 2 350,00
Obrada 3 450,00
Razvijanje filma Cena (din)
220,00
Prebacivanje na CD/DVD Cena (din)
Prebacivanje kartice na CD 180,00
Prebacivanje kartice na DVD 220,00
Spasavanje kartice 400,00
Prebacivanje miniDV, VHS . i sl. po započetom satu 400,00
Prebacivanje materijala na USB do 4 GB 200,00
Slike za dokumenta Cena (din)
Slike za dokumenta Cena (din) 4 kom 440,00
8 kom 490,00
4 kom sa donetog materijala 240,00
8 kom sa donetog materijala 290,00
Kopiranje Cena (din)
A4 - 1 kom 10,00
A4 - preko 50 kom. 8,00
A4 - preko 100 kom. 05,00
A4 - obostrano - 1kom. 06,00
A4 - obostrano - preko 50 kom. 05,00
A4 - obostrano - preko 100 kom. 04,00
A3 - 1 kom 14,00
A3 - preko 50 kom. 12,00
A3 - preko 100 kom. 10,00
A3 - obostrano - 1 kom. 12,00
A3 - obostrano - preko 50 kom. 10,00
A3 - obostrano - preko 100 kom. 08,00
Štampa Cena (din)
A4 - 1 kom 12,00
A4 - preko 50 kom 10,00
A4 - preko 100 kom. 08,00
A3 - 1 kom. 24,00
A3 - preko 50 kom. 20,00
A3 - preko 100 kom. 16,00
A4 -kolor 30,00
A3-kolor 60,00