Popust za broj izrađenih fotografija

Popusti od 10 - 50% za izradu fotografija od 9x13cm do 15x21cm

 – 30 – 69 urađenih fotografija – popust 10%
 – 70 – 139 urađenih fotografija – popust 20%
 – 140 – 279 urađenih fotografija – popust 30%
 – 280 – 379 urađenih fotografija – popust 40%
 – preko 380 urađenih fotografija – popust 50%