Prebacivanje na CD/DVD Cena (din)
Prebacivanje kartice na CD 180,00
Prebacivanje kartice na DVD 220,00
Spasavanje kartice 400,00
Prebacivanje miniDV, VHS . i sl. po započetom satu 400,00
Prebacivanje materijala na USB do 4 GB 200,00