Prebacivanje na CD/DVD Cena (din)
Prebacivanje kartice na CD 240,00
Prebacivanje kartice na DVD 280,00
Spasavanje kartice 580,00
Prebacivanje miniDV, VHS . i sl. po započetom satu 460,00
Prebacivanje materijala na USB do 4 GB 280,00